Pressmeddelanden

Nyheter

Information om restsituation på Levaxin 125 mikrogram med 100 tabletter
2017-11-13 Vi har för närvarande en restsituation på Levaxin 125 mikrogram med 100 tabletter.
Ärendet har högsta prioritet och vi beräknar att detta ska vara löst i slutet av november.

Läs mer

Nytt burklock för våra Levaxinprodukter
2017-10-16 Vi på Takeda Pharma AB vill informera er om att våra Levaxinprodukter kommer att byta burklock, med start i oktober. Implementeringen kommer därefter att ske successivt varefter att nya batcher levereras.

Läs mer

Se film från Almedalen
2017-07-06 Takeda är på plats i Almedalen för att diskutera läkemedel och miljö, samt hur vi alla kan bidra till en bättre hållbarhet i vår närmiljö. Vi lyfter även olika aspekter av värdebaserad vård.

Läs mer

Tillverkningen av licensläkemedlet Levaxin utan laktos 100 μg har upphört
2017-06-30 Vi vill informera om att vi från och med början av juli inte längre kommer att tillhandahålla Levaxin utan laktos 100 μg som licensläkemedel, då tillverkningen har upphört.

Läs mer

Löser eHälsa framtida generationers krav på sjukvård?
2017-06-28 Måndagen den 3 juli bjuder Takeda in till ett mingel i Almedalen på temat värdebaserad vård sett ur ett patientperspektiv. Olika aspekter av en värdebaserad vård tas upp, med fokus på dagens unga. Är vi på rätt spår och mäter vi rätt saker? Hur får vi en modern sjukvård för oss och för framtida generationer, utan att ge avkall på viktiga värden?

Läs mer

Ett friskare Östersjön utan läkemedel
2017-06-27 Hur går läkemedel ihop med miljöfrågan? Takeda bjuder in till ett samtal i Almedalen den 3 juli som handlar om hur vi alla kan bidra till en bättre hållbarhet i vår närmiljö. Vi får följa läkemedel, ur ett miljöperspektiv, hela vägen från tillverkning och användning via reningsverket tillbaka till naturen.

Läs mer

Analys från Läkemedelsverket visar att Liothyronin uppfyller kvalitetskraven
2017-04-20 Läkemedelsverket har, efter information om indragningen av Liothyronin den 20 januari 2017, gjort en oberoende analys av produkten. Resultatet visar att läkemedlet uppfyller ställda kvalitetskrav.

Läs mer

Liothyronin uppfyller samtliga kvalitetskrav
2017-02-21 - Efter indragningen av ett antal tillverkningssatser (batcher) av Liothyronin 20 µg tabletter 2016-12-08 har Takeda aktivt arbetat för att försörja den svenska marknaden med nya batcher för att säkra behandlingskontinuiteten för de patienter som använder detta läkemedel.

Läs mer

Indragning av vissa batcher av läkemedlet Liothyronin
Uppdaterat: 2017-02-13
2017-01-19 - Takeda tar patienternas reaktioner på största allvar och vi beklagar djupt den oro och de problem som indragningen av vissa förpackningar av Liothyronin har orsakat.

Läs mer

Nya partnerskap 2016
2016-02-24 - Takeda går nu in som partner till initiativet Hållbara Hav och vi har även ingått partnerskap med den akademiska tankesmedjan Leading Health Care (LHC).

Läs mer

Linn Mandahl Skepp ny i LIFs styrelse
2015-06-13 - Vid årsstämman den 5 juni valdes Linn Mandahl Skepp, VD på Takeda Pharma AB, in som ledamot i LIFs (Läkemedelsindustriföreningens) styrelse.

Läs mer

ellaOne 30 mg - receptfri
2015-04-13 - Vi vill informera er om att ellaOne 30 mg tablett (ulipristalacetat), ATC G03
AD02, kommer att ändra status från receptbelagt till receptfritt läkemedel från och med 13 april 2015.

Läs mer

 

 

Takeda Pharma