Disclaimer

Ansvarsfriskrivning

1. Användningsvillkor
2. Informationens syfte
3. Användning av material samt upphovsrätt
4. Länkar till andra webbplatser
5. Integritetsskydd
6. Information i befintligt skick
7. Friskrivning från skadeståndsansvar
8. Tillämplig lag1. Användningsvillkor
Användningen av Takedas webbplats omfattas av följande villkor samt av alla andra tillämpliga lagar och föreskrifter. Genom att använda materialet på denna webbplats åtar du dig att utan begränsningar eller förbehåll godta dessa användningsvillkor och bekräftar du att eventuella andra överenskommelser mellan dig och Takeda Pharma AB (”Takeda”) ersätts av dessa användningsvillkor med avseende på detta ämne.

2. Informationens syfte
Syftet med Takedas webbplats är att ge dig inblick i Takedas verksamhet. Den information som redovisas på denna webbplats har enbart utbildnings- och upplysningssyfte och är inte avsedd att ersätta råd från läkare eller rekommendationer från vårdpersonal.

3. Användning av material samt upphovsrätt
Du får gärna ladda ned, visa upp eller skriva ut information från denna webbplats. Denna information är avsedd för ditt eget personliga, icke-kommersiella bruk. Inga ändringar i avsikt att reproducera materialet på nytt får göras. Materialet får inte kopieras eller användas på annat sätt utan att Takeda först har medgivit detta skriftligen. Denna webbplats och materialet därpå, inbegripet men inte begränsat till all text och alla bilder (”material”), ägs av Takeda, av dess dotterbolag eller av dess samarbetspartner. Ingen licens eller rätt till varumärken, patent, affärshemligheter, tekniker, produkter, processer eller andra immaterialrättsligt skyddade rättigheter tillhörande Takeda, dess dotterbolag eller dess samarbetspartner beviljas eller underförstås.

4. Länkar till andra webbplatser
Länkar till andra webbplatser ges i bekvämlighetssyfte. Takeda tar inget ansvar för materialet på eller funktionen hos dessa webbplatser och skall inte ha något ansvar för skada som uppkommer till följd av materialet på eller funktionen hos dessa webbplatser.

5. Integritetsskydd
Takeda fäster mycket stor vikt vid integritetsskydd. På vissa registreringsformulär på vår webbplats uppmanas användarna att ge oss kontaktuppgifter (till exempel namn, postadress och e-postadress). Dessa uppgifter använder vi för att skicka information om vårt företag till användare. Användaruppgifter röjs eller säljs aldrig. Personuppgifter samlas in enbart under registreringsprocessen, och e-postadresser används enbart för leverans av beställd information.

6. Information i befintligt skick
Informationen på denna webbplats tillhandahålls i befintligt skick. Takeda gör inga utfästelser och ger inga underförstådda garantier avseende materialet. Takeda tar inget ansvar och åtar sig ingen ersättningsskyldighet av något slag med anknytning till eller i samband med användningen av denna webbplats eller materialet därpå. Dessutom varken garanterar eller utfäster sig Takeda att din användning av materialet på denna webbplats inte kommer att innebära intrång i rättigheter tillhörande tredje part som inte ägs av Takeda eller dess dotterbolag.

7. Friskrivning från skadeståndsansvar
Takeda skall inte ha ansvar för någon skada som uppkommer till följd av att du har fått tillgång till eller inte har kunnat få tillgång till denna webbplats eller till följd av att du har förlitat dig på tillhandahållen information. Takeda friskriver sig från allt ansvar för direkt och indirekt skada, avtalsbrottsrelaterad skada, följdskada, straffskadestånd, specifik skada, annan skada, uteblivna möjligheter, utebliven vinst och all annan förlust eller skada oavsett slag. Denna begränsning gäller även skada eller virus som kan påverka din datorutrustning.

8. Tillämplig lag
Denna ansvarsfriskrivning och materialet på denna webbplats skall lyda under och tolkas i enlighet med materiell svensk rätt. Eventuella tvister som uppstår till följd av eller i samband med denna ansvarsfriskrivning skall, om de inte löses i godo, avgöras av svensk domstol.

 

Takeda Pharma