Takeda i Almedalen

Almedalen 2017

Filmer från Almedalen 
Takeda är på plats i Almedalen för att diskutera läkemedel och miljö, samt hur vi alla kan bidra till en bättre hållbarhet i vår närmiljö.  Även olika aspekter av värdebaserad vård - ur ett patientperspektiv och med fokus på dagens unga - togs upp under årets Almedalsvecka.
Frågor som diskuterades var: Är vi på rätt spår och mäter vi rätt saker? Hur får vi en modern sjukvård för oss och för framtida generationer, utan att ge avkall på viktiga värden?
Se intervjuer med paneldeltagare här nedan.

Löser eHälsa framtida generationers krav på sjukvård?

Daniel Forslund, innovationslandstingsråd, Stockholm läns landsting
Patrik Sundström, programansvarig för eHälsa, Sveriges Kommuner och landsting
Panos Tufexis, patient och representant för Unga Magar
Niklas Sundler, business director, Telia Healthcare
Tobias Nilsson, ledningsstrateg, Västra Götalandsregionen
Ett friskare Östersjön utan läkemedel - hur vi alla kan bidra till en bättre hållbarhet i vår närmiljö.Bengt Mattson, sakkunnig policy, LIF
Klas Gustafsson, vice vd, Tekniska verken i Linköping
Emma Undeman, forskare Miljövetenskap, Stockholms universitet
Tove Ahlström, hålbarhetschef Apotea
Lena Callermo, chef Samhällsavdelningen, Naturvårdsverket


 

 
Framgång inom vården

 

Inbjudan - Hur vi skapar Spotify-framgångar inom vården

– så utmanar vi rådande strukturer och processer

Tisdag 4/7, 18.30 - ca 21.00 (OBS! Läs inbjudan nedan)

Läs hela inbjuan i PDF-format (1 562 KB)

 

 
Mingel

 

Inbjudan - Löser eHälsa framtida generationers krav på sjukvård?

Takeda bjuder in till ett mingel på temat värdebaserad vård sett ur ett patientperspektiv.

Måndag 3/7, drop in från kl. 16.50, Briggen Tre Kronor, inre hamnen

Läs hela inbjuan i PDF-format (591 KB)

 

 
Friskare Östersjön

 

Inbjudan - Ett friskare Östersjön utan läkemedel?

– hur vi alla kan bidra till en bättre hållbarhet i vår närmiljö

Måndag 3/7, kl. 11-12, Briggen Tre Kronor, inre hamnen

Läs hela inbjudan i PDF-format (644 KB) 

 

 

 

Almedalen 2016

 
Almedalen 2016 - referat

 

Referat från Almedalen 2016

- Digitalisering av vården
- Annorlunda upphandling

Läs hela referatet i PDF-format (1 MB)

 

 
Vården i kalejdoskåpet

 

Inbjudan - Vården i kalejdoskåpet

Om splittrade och förvirrade vårdsituationer.
Mag- och tarmförbundet i samarbete med Takeda Pharma AB

Läs hela inbjuan i PDF-format (112 KB)

 

 
Almedalen 2016

 

Inbjudan - Upphandla annorlunda eller till lägsta pris?

Ett mingel om möjligheterna med alternativa upphandlingsformer

Läs hela inbjuan i PDF-format (913 KB)

 

 
Almedalen 2016

 

Inbjudan - Den äldre generationsens yngre krav på digitalisering

Vad gör vi och gör vi rätt saker?

Läs hela inbjudan i PDF-format (1620 KB) 

 

 

Almedalen 2015

 
Referat Almedalen 2015

 

Referat från Almedalen 2015

Det nya åldrandet - hur ny teknik kan förbättra dagens och framtidens äldrevård

Läs referatet i PDF-format

 

 
Cancervårdsseminariet

 

Se filmen från cancervårdseminariet

Bättre cancervård när patientperspektivet tas tillvara?

Se filmen 

 
Kurt Boman

 

Takedas Äldrepris 2015

Priset går till Kurt Boman, professor i medicin vid Västerbottens läns landsting, Umeå universitet

Läs hela pressmeddelandet 

 
Bättre cancervård

 

Inbjudan cancervårdseminariet

Bättre cancervård när patientperspektivet tas tillvara?

Läs hela inbjudan i PDF-format (488 KB) 

 

 

Almedalen 2014

 Referat från Almedalen

Takedas seminarier i Almedalen, 2014

 

Läs hela referatet i PDF-format (1,06 MB)

 Almedalen Rpport

 

Vårdrapporten, 2014

 

Läs hela rapporten i PDF-format (6,76 MB)

 Inbjudan Almedalen

 

Inbjudan flimmerseminariet.

Hur mycket makt skall patienten ha över sin behandling?

Läs hela inbjudan i PDF-format (465 KB)

 Inbjudan Almedalne

 

Inbjudan KOL-seminariet

Flaskhalsar och propplösare.
Hur kan en förbättrad vårdkedja blåsa liv i KOL-vården?

Läs hela inbjudan i PDF-format (409 KB)

 

 

Takeda Pharma