PUL

Informationstext gällande behandling av personuppgifter i samband med besök på Takeda Pharma AB:s webbplats 

Takeda Pharma ABs integritetsskydd

Följande integritetsskyddsregler gäller och de har upprättats för att du ska erhålla klarhet gällande lämnade personuppgifter och hur de används.

Takedas integritetsskydd omfattar den behandling av personuppgifter som förekommer i samband med besök på denna webbplats.
Hur webbinformationen används
Din dators IP-adress används för att kontrollera och uppdatera vår server och vår webbplats. IP-adressen kan även användas för ge oss information om dina intresseområden och för insamling av demografisk information om dem som besöker webbplatsen.

De personuppgifter du skickar in till oss används endast till att kunna besvara dina frågor eller för att kontakta dig gällande lediga tjänster.

Säkerhet
Takeda Pharma AB har vidtagit tekniska åtgärder för att säkerställa att uppgifterna skyddas mot förstöring genom olyckshändelse, samt mot ändring, otillåten spridning av eller otillåten tillgång till uppgifterna, liksom mot varje annat slag av otillåten behandling.

Rätta uppgifter
Du kan när som helst kontakta oss och begära rättelse av felaktiga uppgifter eller ändra uppgifter som du tidigare lämnat.

E-post: infosweden@takeda.com
Telefon: 08-731 28 00

 

Takeda Pharma